Tilaus- ja toimitusehdot

1. Yleisesti

Nämä ehdot ovat PNM Gourmet Oy:n Gourmet Kauppa -verkkokaupan (jäljempänä ”Verkkokauppa” tai ”Gourmet Kauppa”) sopimusehdot, joita sovelletaan Verkkokaupasta ostettavien tuotteiden ja lahjakorttien kauppaan PNM Gourmet Oy:n ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä. Näitä ehtoja sovelletaan Verkkokaupan kuluttaja- ja yritysasiakkaisiin.

Asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä tekemällä tilauksen Verkkokaupasta.

2. Verkkokaupassa asiointi

Asiakas voi tilata tuotteita Verkkokaupan ostoskorin kautta. Asiakas sitoutuu antamaan itseään koskevat tiedot oikeina, ja Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on oltava yli 18-vuotias ja hänellä on oltava toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiakas voi olla myös yritys, mutta tällöin kuluttajansuojalainsäädäntöä ei sovelleta Asiakkaaseen.

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. PNM Gourmet Oy toimii henkilörekisterien rekisterinpitäjänä. PNM Gourmet Oy:n Tietosuojakäytäntöön voi tutustua täältä.

4. Tuotteiden tilaaminen ja tilauksen sitovuus

Tuotteita tilataan Verkkokaupan ohjaamalla tavalla.

Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa. Asiakas saa tilauksesta tilausvahvistuksen/kuitin vain sähköpostitse antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

5. Verkkokaupan lahjakortti

Asiakas voi ostaa Verkkokaupasta lahjakortin. Lahjakortin myöntää Gourmet Kauppa. Lahjakortti sisältää sen rahallisen arvon, joka lahjakortille on maksettu Verkkokaupassa. Lahjakortille voi asiakkaan valinnan mukaan ladata joko 50, 100 tai 150 euroa. Lahjakortille ei kerry korkoa.

Lahjakorttia voi käyttää ainoastaan Verkkokaupan tuotteiden tilaamiseen. Verkkokaupan tuotteiden toimittamiseen sovelletaan näiden ehtojen kohtaa seitsemän (7) (toimitustavat ja toimituksen vastaanotto), jonka mukaan Verkkokaupan tuotteita toimitetaan vain erikseen mainituille alueille Suomessa ja toimitusosoitteen on sijaittava kyseisellä toimitusalueella.

Lahjakortin maksamisen jälkeen, lahjakortti lähetetään Asiakkaan valinnan mukaan joko Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postitse Ostettaessa lihatuotteita (muita tuotteita kuin lahjakortteja), toimituskulu veloitetaan asiakkaalta. Mikäli ostetaan pelkkiä lahjakortteja, toimituskulua ei veloiteta.

Lahjakortti on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä. Lahjakortti on käytettävä kerralla, eikä lahjakortin käyttämättä jäänyttä arvoa hyvitetä, palauteta. Lahjakorttia ei voi vaihtaa käteiseksi. Asiakas on vastuussa lahjakortista ja Gourmet Kauppa ei vastaa kadonneista, varastetuista, tai luvattomasti käytetyistä lahjakorteista. Jos Asiakas antaa lahjakortin toiselle henkilölle, Asiakkaan vastuulla on kertoa lahjakorttiin liittyvistä ehdoista.

6. Peruuttamisoikeus

Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Peruutusoikeutta ei ole myöskään Verkkokaupan yritysasiakkaiden tilauksiin.

Kuluttaja-asemassa olevalla Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Verkkokaupan lahjakortin osto neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa lahjakortin vastaanottamisesta. Asiakkaan tulee tällöin olla yhteydessä sähköpostitse Gourmet Kaupan asiakaspalveluun. Asiakkaan tulee ilmoittaa tilausnumero, joka on mainittu tilausvahvistuksessa sekä tilinumero, jolle palautus suoritetaan. Peruuttamisoikeutta koskevan ilmoituksen vastaanottaminen vahvistetaan Asiakkaalle sähköpostitse. Lahjakortti mitätöidään ja lahjakortin hinta palautetaan kokonaisuudessaan takaisin Asiakkaan ilmoittamalle tilille viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa peruuttamisoikeutta koskevan Asiakkaan ilmoituksen ja tilinumeron vastaanottamisesta. Asiakas vastaa lahjakortin palautuskustannuksista. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos lahjakorttia on käytetty.

7. Toimitustavat ja toimituksen vastaanotto

Tuotteiden toimitus tapahtuu Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen kolmannen osapuolen toimesta.

PNM Gourmet Oy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että Asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot Verkkokaupassa tai Asiakas ei ole vastaanottamassa tilausta ennalta sovittuna aikana.

Mikäli toimitus viivästyy tai näyttää viivästyvän muusta kuin Asiakkaasta johtuvasta syystä, PNM Gourmet Oy pyrkii olemaan Asiakkaaseen yhteydessä sopiakseen uudesta toimitusajasta.

8. Vastuun siirtyminen

Gourmet Kaupan vastuu tilauksesta ja tuotteiden toimituksesta kestää toimituksen luovutushetkelle saakka. Tuotteiden toimittaja pyytää Asiakkaalta tai hänen valtuuttamaltaan kuittauksen varmistaakseen turvallisen toimituksen Asiakas on vastuussa tuotteen oikeinlaisesta säilytyksestä luovutushetken jälkeen.

9. Hinnat ja toimitusmaksu

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Tuotteiden hinnat sisältävät arvolisäveron. Toimitusmaksu ilmoitetaan erikseen. Toimitusmaksu näytetään lisäksi Asiakkaalle tilauksen yhteydessä ennen kuin Asiakas vahvistaa tilauksen.

10. Tuotteiden saatavuus

On mahdollista, että osa Verkkokaupan tuotteista on sesonkituotteita tai erikoiseriä, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. On mahdollista, että tuotteet saattavat olla tilapäisesti loppu esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi.

11. Tilausvahvistus ja kuitti

Asiakkaalle lähetetään onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostitse tilausvahvistus/kuitti, joka sisältää tilauksen keskeiset tiedot. Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistukseen/kuittiin merkityt tiedot tilauksen sisällöstä ovat oikeat.

12. Maksaminen

Asiakas valitsee maksutavan tilaushetkellä Asiakkaalle verkkokaupassa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Maksutapoina hyväksytään kotimaisten pankkien verkkopankkimaksut ja yleisimmät pankki- ja luottokortit. Maksujen prosessoinnista vastaa kolmas osapuoli – CheckOut-maksupalvelu. Tutustu maksupalvelun ehtoihin klikkaamalla tästä. Maksamiseen siirrytään kolmannen osapuolen verkkopalvelun kautta. Maksupalvelukumppanimme on Finanssivalvonnan valtuuttama ja valvoma kansainvälisesti toimiva maksulaitos.

13. Tuotteiden tarkistaminen ja reklamaatio

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitetut tuotteet ovat tilauksen mukaiset ja virheettömät. Puuttuvat tai vialliset tuotteet korvataan toimittamalla vastaava tuote tilalle. Mikäli Asiakas havaitsee virheen, Asiakkaan tulee viivytyksettä tilauksen vastaanottamishetken jälkeen ilmoittaa puutteesta tai virheestä asiakaspalveluun puh. 020 755 8468 tai info@gourmetkauppa.fi. Reklamaatioon tarvitaan ostoskuitti tai lähetyksen vastaanottokuitti.
Verkkokaupasta myydyt tuotteet ovat elintarvikkeita ja virheettömillä tuotteilla ei ole peruutus-, palautus- tai vaihto-oikeutta (ks. kuluttajansuojalain 6 luvun).

14. Vastuunrajoitus

PNM Gourmet Oy ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle Verkkokaupan käytöstä tai siitä, että Verkkokauppa ei ole käytettävissä. 

Näillä ehdoilla ei rajoiteta PNM Gourmet Oy:n kuluttajansuojalain mukaista vastuuta.

15. Ylivoimainen este

PNM Gourmet Oy ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu PNM Gourmet Oy:n tai sen alihankkijoiden tai toimittajien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

16. Verkkopalvelun tai näiden ehtojen muuttaminen

PNM Gourmet Oy voi muuttaa Verkkopalvelua ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset tehdessään uuden tilauksen. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat nähtävissä Gourmet Kauppa -verkkosivuilla.

17. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näitä ehtoja koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia. PNM Gourmet Oy:n ja Asiakkaan väliset riita-asiat ratkaistaan ensisijaisesti sopimusneuvotteluilla. Jos PNM Gourmet Oy:n ja kuluttaja-asiakkaan välinen erimielisyys ei ratkea neuvottelemalla, erimielisyys on mahdollista ratkaista myös kuluttajariitalautakunnassa, jonne kuluttaja-asiakas voi viedä asian oltuaan ensin yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.

18. Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9-15

puh. 020 755 8468

info@gourmetkauppa.fi

19. Ylläpitäjä

PNM Gourmet Oy

Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki

Y-tunnus: 1494149-3